Government of Kiribati
www.kiribati.gov.ki
Office of te Beretitenti www.president.gov.ki
Publis Servcie Office
Te aobiti ibukin tararuan aroia taan mwakuri n te tautaeka
www.president.gov.ki/public-service-office